Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Bài giảng của Thầy Th… | Trang Chính | Pháp Thoại - Bài Giản… »

Bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc cho nhóm Phật Tử Úc Châu ngày 25/02/08


Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột  vào bài và nhấn chuột tay phải và chọn 'Save Target As.'