Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Bài giảng của Thầy Th… | Trang Chính | Pháp Thoại - Bài Giản… »

Pháp Thoại - Bài Giảng của Thầy Thích Thông Lạc ở Chùa Chí Đông ngày 3-5-08


Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột  vào bài và nhấn chuột tay phải và chọn 'Save Target As'.