Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


| Trang Chính | Ðạo Ðức Làm Người »

Giáo Án Rèn Nhân Cách = Ngũ Giới

Tập sách giáo án rèn luyện nhân cách cho mọi người, không chỉ dành riêng cho những người cư sĩ Phật Tử tu học mà còn cho tất cả mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo, vì nó là đạo đức nhân bản - nhân quả.


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Hiếu Sinh Tập 1

Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Hiếu Sinh Tập 2

Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Hiếu Sinh Tập 3

Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đức Ly Tham

Giáo Án Rèn Nhân Cách - Đạo Đức Gia ĐìnhChú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.