Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Bài Giản… | Trang Chính | Pháp Thoại - Bài Giả… »

Pháp Thoại - Bài Giảng của Thầy Thích Thông Lạc tại Nghệ An ngày 25-04-08


Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột  vào bài và nhấn chuột tay phải và chọn 'Save Target As.'