Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Bài Giản… | Trang Chính | Pháp Thoại - Giới Luậ… »

Pháp Thoại - Bài Giảng tại Tứ Kỳ - Hà Nội

Bài pháp Thầy giảng cho chúng tại Tứ Kỳ nhân dịp viếng thăm Hà Nội ngày 27 tháng 4 2008.


Bài Giảng 1

Bài Giảng 2


Chú thích:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "Save target as."