Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giáo Án Rèn Nhân Cách… | Trang Chính | Văn Hóa Truyền Thống »

Ðạo Ðức Làm Người

Bộ sách Đạo Đức Làm Người do Trưởng Lão Thích Thông Lạc giảng dạy hướng dẫn Phật tử tu tập ngăn chặn ác pháp làm khổ mình, khổ người.

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Ðạo Ðức Làm Người Tập 1Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.