Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Nhiếp Tâ… | Trang Chính | Pháp Thoại - Phần I -… »

Pháp Thoại - Sự An Ninh - Đức Hiếu Sinh - Độc Cư

Thầy giảng:  Về Sự An Ninh khi tạm trú tại tu viện để tu tập, Đức hiếu sinh và phương pháp để tập giử Độc cư tại giảng đường Chơn Như II.


SuAnNinh_DucHieuSinh_DocCu - 1A

SuAnNinh_DucHieuSinh_DocCu - 1B


Chú ý:  Để tải bài xuống, qúi vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột rồi chọn "Save Target as."