Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Ðạo Ðức Làm Người | Trang Chính | Giáo án tu tập cho ng… »

Văn Hóa Truyền Thống

Tập sách hướng dẫn hành trì và rèn luyện để sống đúng với những Thánh đức hạnh của một người Sa Di để trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật.

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Văn Hóa Truyền Thống Tập 1


Văn Hóa Truyền Thống Tập 2


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.