Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Vấn Đạo - Người đang … | Trang Chính | Tâm Thư ngày 21-11-08… »

Luật Âm Dương

Thầy giải đáp thắc mắc về luật âm dương cho vị phật tử

Thầy giải đáp

 

Chú ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để chuột chỉ vào bài và bấm bên phải chuột, chọn "save as target"