Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Món Ăn Giải Thoát - N… | Trang Chính | Muốn Chứng Đạo phải T… »

Hỏi Đáp - Oai Nghi Chánh Hạnh

Thầy giải đáp những thắc mắc của tu sinh tu sĩ và cư sĩ về oai nghi chánh hạnh của người tu, sự  sai lệch giữa Phật giáo và các giáo pháp ngoại đạo.

Tập sách Thầy:

 

Chú ý:  Để tãi bài xuống, xin quí vị để chuột chỉ vào bài và bấm bên phải chuột, chọn: "save as target"