Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Văn Hóa Truyền Thống | Trang Chính | Những Lời Phật Dạy »

Giáo án tu tập cho người cư sĩ

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Giáo án tu tập cho người cư sĩ Tập 1


Giáo án tu tập cho người cư sĩ Tập 2


Giáo án tu tập cho người cư sĩ Tập 3


Giáo án tu tập cho người cư sĩ Tập 4


Giáo án tu tập cho người cư sĩ Tập 5Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.