Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Những Gì… | Trang Chính | 19/9/09 - Pháp Thoại … »

Pháp Thoại - Chuyễn hoá thân tâm bằng Chánh Pháp của Phật


Thầy giảng


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin quí vị để chuột chỉ vào bài và bám bên phải chuột, xong chong "Save target as."