Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 24/9/09 - Pháp thoại … | Trang Chính | 12/10/09 - Pháp thoại… »

30/9/09 - Pháp Thoại - Những bài giảng trong tháng 2/09

Thầy giảng và giải đáp cho Phật tử đến thăm trong tháng 2, 2009.  Tất tiếc là bài 086 không có đoạn cuối.


Thầy giảng - 086 - Tạo nghiệp giải thoát

Thầy giảng - 088 - Giải đáp thắc mắc

Thầy giảng - 089 - Tu tập đúng pháp - Tâm tương ưng

Thầy giảng - 090A - Cách tập: Ăn, ngủ và độc cư 

Thầy giảng - 090B - tiếptheo 

Thầy giảng - 091 - Tập làm chủ bệnh

Thầy giảng - 092 - Những phương pháp tu tập


Lưu ý:  Để tải bài xuống, qúi vị để mũi tên chỉ vào bài rồi bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."