Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 20/10/09 - Pháp thoại… | Trang Chính | 8/11/09 - Pháp thoại … »

30/10/09 - Pháp thoại - Những bài giảng trong tháng 6/09

Không có pháp thoại trong tháng 5, 2009. 

Những bài pháp thoại Thầy giảng trong tháng 6 cho tất cả chúng tăng, ni, cư sĩ và phật tử tứ phương bên Chơn Như I và II.


Bài 103 - Giải đáp thắc mắc về Diệt thọ tưỡng định

Thầy giảng - Bài 003 - Giải đáp thắc mắc và kiểm lại sự tu tập của phật tử.

Thầy giảng - Bài 001A - Pháp Trí là gì?

Thầy giảng - Bài 001B - Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 002A - Giảng đáp thắc mắc cho tu sinh và phật tử

Thầy giảng - Bài 002B - tiếp theo


Chú thích:  Để tải bài xuóng, xin qúi vị chỉ chuột vào bài rồi bấm bên phải chuột, xong chọn "save target as."