Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giáo án tu tập cho ng… | Trang Chính | Tâm Không Phóng Dật »

Những Lời Phật Dạy

Bộ sách triển khai những lời giáo huấn của Đức Phật ngày xưa mà Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã thực hành và đạt được kết quả thấy đúng như thật.

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Những Lời Phật Dạy Tập 1


Những Lời Phật Dạy Tập 2


Những Lời Phật Dạy Tập 3


Những Lời Phật Dạy Tập 4


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.