Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 8/11/09 - Pháp thoại … | Trang Chính | 3/12/09 - Pháp thoại … »

16/11/09 - Pháp thoại - Những bài pháp trong tháng 8/09

Những bài pháp Thầy giảng cho tu sinh và phật tử tại tu viện Chơn Như I và II trong tháng 8, 2009


Thầy giảng - Bài 107 - Tu để làm chủ 4 sự đau khổ

Thầy giảng - Bài 12 - Phân biệt tưỡng thức với ý thức

Thầy giảng - Bài 13 - Pháp hành căn bản cho người mới tu

Thầy giảng - Bài 14 - Sống giải thoát bằng tri kiến - nhóm phật tữ Lâm Đồng

Thầy giảng - Bài 15 - Thầy tiếp và giải đáp thắc mắc về Phật pháp cho nhóm thanh niên PT thành phố HCM

Thầy giảng - Bài 16 - Sự trăn trỡ trước khi chết - Nhóm PT Đồng Tháp

Thầy giảng - Bài 17A - Như thế nào là "Tâm định trên thân" - nhóm PT Đồng Nai, Quãng Ngãi

Thầy giảng - Bài 17B - tiếp theo

Thầy giảng - Bài 18A -  Qui luật nhân quả

Thầy giảng - Bài 18B - Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 111 - Tri kiến giải thoát

Thầy giảng - Bài 112 - Tập làm chủ ý thức

Thầy giảng - Bài 113A - Thầy giải đáp thắc mắc cho Phật tử 

Thầy giảng - Bài 113B - Tiếp theo


Lưu ýĐể tải bài xuống xin quí vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save target as."