Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Tâm Thư ngày 21-11-08… | Trang Chính | 09/12/09 - Thầy thông… »

9/12/09 - Tham vấn: NHÂN, DUYÊN gì để tu tập được GIÃI THOÁT?

Thầy giãi đáp thắc mắc về nhân và duyên đưa đến tu tập được giãi thoát cho phật tử/tu sĩ nhóm Nguyên Thủy 2 - Phan Rang - Ninh Thuận.


Thầy giải đáp 1

Thầy giải đáp 2

Thầy giải đáp 3 - tiếp theo


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin qúi vị để chuột chỉ vào bài bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target"