Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 7/12/09 - Pháp thoại … | Trang Chính | 10/04/14 - Pháp thoại… »

10/04/09 - Pháp thoại - Bài giảng trong tháng 12/2009

       Những bài Thầy giảng trong tháng 12 năm 2009:


Thầy Giảng - Bài 24A  -  Thầy trắc nghiệm tu sinh để tuyễn vào khu chuyên tu

Thầy Giảng - Bài 24B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 25A  -  Bốn pháp đầu tiên cần phải tu tập

Thầy giảng - Bài 25B  -  Tiếp theo


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin quí vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải của chuột xong "Save target as."