Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/04/09 - Pháp thoại… | Trang Chính | 10/05/02 - Pháp thoại… »

10/04/14 - Pháp thoại - Thầy giãng trong tháng 2/2010

Bài pháp Thầy giảng trong tháng 2, 2010


Thầy giảng - Bài 10-01A  -  Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự -  Thầy CG tường trình giai đoạn tu tập...

Thầy giảng - Bài 10-01B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10-02A  -  Bài pháp đầu xuân Canh Dần

Thầy giảng - Bài 10-02B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10-03A  -  Tâm Bất Động - Giải đáp thắc mắc cho tu sinh (tăng, ni và cư sĩ)

Thầy giảng - Bài 10-03B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10-03C  -  Tu tâm thanh tịnh là thân thanh tịnh


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải của chuột xong chọn "Save target as".