Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 17/9/09 - 37 Phẩm Trợ… | Trang Chính | 10/04/22 - Muốn chứng… »

10/04/17 - Lòng yêu thương - Mới cập nhật

Tập sách ngắn "Lòng Yêu Thương".  Câu chuyện rất thắm thía về tình yêu thương chân chánh!


Lòng Yêu Thương Tập 1

 

Lòng Yêu Thương Tập 2


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải, xong chọn "Save target as."