Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/05/02 - Pháp thoại… | Trang Chính | 10/07/24 - Căn Bản t… »

10/07/24 - Chấn chỉnh Phật giáo...

Trong bài pháp thoại nầy có 5 chủ đề: 


Thầy giảng -  160510 - 1. Chấn chỉnh Phật giáo; 2.  Có Tứ như ý túc mới nhập được Tứ thiền; 3.  Ngủ căn ngủ lực; 4.  Trả lời thắc mắc;   

                                  5.  Thầy trả lời về việc xin ấn tống tập sách Bậc Ba Minh Dạy luyện tỉnh giác


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin qúi vị bấm vào bên phải chuột, xong chọn "Save as target"