Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Kinh sách - Sống Mười… | Trang Chính | Những bức tâm thư tập… »

GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT - 61 cuộn băng 1997

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem bản đánh máy bộ Giáo án đường lối tu tập đạo Phật của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy cho quý tu sinh Tu viện Chơn Như.


Giáo Án Đường Lối Tu Tập đạo Phật