Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU … | Trang Chính |

Những bức tâm thư tập 3

Những bức tâm thư do Trưởng Lão Thích Thông Lạc viết để giảng dạy, hướng dẫn Phật tử tu tập ngăn chặn ác pháp làm khổ mình, khổ người.

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Những Bức Tâm Thư Tập 3 Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.