Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Cô Út Diệu Quang Trả … | Trang Chính | Ngày 17-09-2004 »

Kim Quang - ngày 27-10-07


Ngày 27 tháng 10 năm 2007
Kính thưa Thầy.


Sau khi Giáo đoàn Chơn Như ra đời, con thấy có vài điều thắc mắc cần thưa hỏi trong phép lễ xưng hô với Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.


1. Sau khi niệm Phật: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, có người niệm Thầy tiếp như sau:

 • “Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc Phật”
 • “Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Thông Lạc Phật”
 • “Nam Mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc”
 • “Nam Mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc Phật”
 • “Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc”
 • “Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Phật”
 • V.v…

2. Và có người gọi Thầy là

 • Kính thưa Đức Bổn Sư
 • Kính thưa Trưởng Lão
 • Kính thưa Đức Trưởng Lão
 • Kính thưa Thầy
 • Có thể sau này sẽ có người gọi Thầy là “Kính thưa Sư”
 • Kính thưa Sư Ông.
 • V.v…

3. Con nhớ có lần Thầy giảng cho chúng con biết là 2 chữ “Bổn Sư” chỉ dành riêng gọi Đức Phật vì Bổn Sư là người Thầy đầu tiên sáng lập ra giáo phái. Con không biết trí nhớ con còn đúng không?
4. Trong sách “Những Lời Phật dạy tập I” Thầy nói những người tu xong thì được gọi là Trưởng Lão, và trong đạo Phật chỉ có một danh hiệu này thôi. Khi tu xong thì ai cũng được gọi là “Trưởng Lão”, còn chưa tu xong thì gọi là Tỳ Kheo (????)
5. Sau khi thành lập giáo đoàn thì người giảng viên đứng lớp được gọi là “Sư giảng viên” khác với chữ “Thầy” trước đó. Vậy là mọi cái bây giờ thay đổi, nhưng thay đổi như vậy có đúng không thưa Thầy?
Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con biết để cùng thống nhất một cách xưng hô từ đây về sau trong các chương trình giáo dục và nghi thức lễ nghĩa.
Kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh và an vui.
Kim Quang.

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA KIM QUANG

1. Chỉ nên niệm danh hiệu đức Phật (Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật) mà thôi. Người là ân nhân của nhân loại, còn Thầy chỉ là người trùng tuyên lại giáo pháp và dựng lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả của người, vì thế không nên niệm danh hiệu của Thầy. Vả lại Thầy còn sống chưa vào Niết Bàn thì lại càng không nên niệm danh hiệu của Thầy. Niệm như vậy người hiểu biết sẽ cho các con tôn xưng Thầy một cách thái quá, không đúng chánh pháp.
2. Các con nên gọi Thầy là “THẦY” (Kính thưa Thầy) là đủ, vì danh từ Thầy tiêu biểu cho một người truyền đạt những điều hay, những điều đạo đức mà các con chưa hiểu biết. Vả lại danh từ Thầy rất Việt Nam và rất gần gủi với các con. Cho nên các con đừng gọi Bổn Sư, đừng gọi Trưởng Lão, đừng gọi Sư ông, v.v…
Danh từ THẦY dùng xưng hô ở đây đúng nghĩa với tinh thần đạo đức Việt Nam và gần gủi (tinh nghĩa thầy trò) hơn Sư phụ, Sư trưởng, Sư ông, Trưởng Lão, Bổn sư, A la hán, Bậc ba minh, v.v…
3. Đúng vậy Bổn Sư chỉ dùng cho đức Phật mà thôi, nhưng vì quá thương kính Thầy nên các con gọi Thầy là Bổn Sư, gọi như vậy là sai các con ạ! Người hiểu biết sẽ cho các con quá tâng bốc Thầy.
4. Trưởng Lão là danh từ chỉ cho những người tu chứng đạo, hiện giờ có một số lạm dụng danh từ Trưởng Lão gọi những người tu sĩ Nam Tông nguyên thủy lớn tuổi, họ biến danh từ Trưởng Lão thành danh từ Hòa Thượng, đó là dùng danh từ xưng hô như vậy là sai, không đúng chánh pháp của Phật.
5. Danh từ “SƯ” là tiếng hán, danh từ “THẦY” là tiếng Việt, nhưng hiện giờ thấy ai ăn mặc y vấn thì gọi là “SƯ”, còn ăn mặc áo tràng, y móc thì gọi là “THẦY”. Những danh từ Sư và Thầy đã dùng thành một thói quen khó bỏ. Danh từ Sư đã thành Việt hóa nên hiện giờ chúng ta rất khó sửa đổi.
- Vậy khi dùng danh từ Sư trong Tăng đoàn nên xưng hô theo pháp danh. Ví dụ như: “Sư Chánh Tâm, Sư Chơn Nghĩa, Sư Thanh Đức, v.v…”
- Còn cư sĩ nam các con nên xưng hô danh từ “THẦY” vì các con trong Nam cư sĩ đoàn đều sẽ đứng lớp dạy đạo đức nhân bản – nhân quả. Ví dụ như: “Thầy Kim Quang, Thầy Minh Thiện, Thầy Quang Đạo, v.v…”
- Còn bên Ni đoàn các con xưng hô thêm danh từ “CÔ”. Ví dụ như: “Sư cô Nguyên Đức, Sư cô Liễu Thiện, Sư cô Liên Phước, v.v…”
- Còn Nữ cư sĩ đoàn các con nên xưng hô bằng danh từ “CÔ”. Ví dụ như: “Cô Thanh Tuệ, Cô Nguyên Ngọc, Cô Diệu Đức, v.v…”
Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt, nhớ lúc nào cũng sống với đức hiếu sinh và đức tha thứ.
Thân thương chào con.