Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Thầy Thích Thông Lạc … | Trang Chính | Tăng Đoàn Nữ Đi Khất … »

Hình Trưởng Lão Thích Thông Lạc - 2007


Buông xuống đi, Buông xuống đi,
Chứ giữ làm chi có ích gi
Thở ra chẳng lại còn chi nửa
Vạn pháp vô thường buông xuống đi


                  Buông xuống đi, Buông xuống đi,                Buông xuống đi, Buông xuống đi,
           Tâm hồn thanh thản chẳng sầu chi             Trò đời như mộng có còn chi
          Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt             Tứ đại xin trả về cho tứ đại
                    Còn có vui gì chẳng bỏ đi                     Thanh nhàn an lạc lúc phân ly