Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Vấn Đạo - Sư Chơn Th… | Trang Chính | Ngày 22-08-2007 »

Ngày 04-04-2006

Chơn Như ngày 4 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Quý Phật tử thân mến trong nước cũng như ở nước ngoài.

Kính thưa quý vị! Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện TPHCM và TÐHN... đang chờ đợi giấy phép. Khi nào được cấp giấy phép xong thì Thầy sẽ thành lập Ban tài khoản của Trung Tâm và chừng ấy mới kêu gọi các hội từ thiện gia đình Phật tử cùng tất cả quý Phật tử xa gần góp công góp của để có kinh tế Trung Tâm hoạt động. Còn bây giờ giấy phép chưa xong mà có người vận động khuyên góp tiền bạc công sức của Phật tử là không đúng tinh thần từ thiện. Xin quý Phật tử lưu ý

Kính thưa quý Phật tử! Quý vị cần phải đề cao cảnh giác mọi việc không tốt xảy ra. Ðợi chừng nào có thư  của Thầy gửi đến thì Quý Phật tử thì hãy giúp đỡ Thầy còn không có thư thì thôi.

Chúng sanh ít phước, nên Thầy phải cố gắng ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, nhưng gặp nhiều khó khăn và gian nan.

Ước nguyện của Thầy là Trung Tâm An Dưỡng ra đời sớm chừng nào tốt chừng nấy để tám lớp học BÁT CHÁNH ÐẠO thành hình. Ðó là cơ sở dạy đạo đức cho mọi người đầu tiên trên hành tinh này. Cho nên ngay từ lúc này Quý Phật tử lưu ý: đừng để bị người khác lợi dụng danh nghĩa của Thầy mà làm mất uy danh của Trung Tâm An Dưỡng về sau.

Cuối cùng Thầy thăm và chúc các Phật tử mạnh khoẻ nhớ tu tập xả tâm tốt, sống một đời sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

Kính thư

 Thích Thông Lạc