Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Ngày 15-10-2007 | Trang Chính | Vấn Đạo - Sự khác biệ… »

Ngày 03-11-2007


Kính gửi: Quý Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài

Trung Tâm An Dưỡng ra đời được cấp giấy phép hai nơi Ninh Bình và
Nghệ An các con hãy đoàn kết nhau lại và phân phối nhân lực tài lực để cùng nhau
xây dựng khu an dưỡng, các con nên tổ chức về thăm Nghệ An xem Bắc Tâm,
Hoàng Giang và Phật tử Nghệ An làm được những gì và chưa làm được những gì
để hộ trợ thêm. Các con cũng về Ninh Bình thăm và xem thầy Thanh Quang và chú
Tuấn cùng Phật tử ở đó làm được những gì và chưa được những gì thì giúp đỡ.
Khi về thăm, quan sát ở đâu cần sự giúp đỡ, ở đâu cần các nhà từ thiện thì
các con nên giới thiệu để công việc tiến hành nhanh chóng
Xây dựng Trung Tâm An Dưỡng là xây dựng làng Phật giáo nguyên thủy vì
thế các con nên lo xây dựng khu kinh tế mở mang nhà máy sản xuất thực phẩm
chay và đồ gia dụng, mở mang khu thương mại siêu thị, sa lon ô tô, xe gắn máy,
khu vui chơi lành mạnh, bải giữ xe, trạm xăng dầu v.v…
Khi xây dựng khu kinh tế các con sẽ mời những chuyên gia đến trợ giúp
phần chuyên môn thì công việc mới phát triển tốt đẹp
Khu kinh tế xong thì mới mở mang khu trường học, khu trường học có
trường dạy văn hóa đạo đức, có trường hướng dẫn nghề nghiệp. Khi đó các con mời
những người có trình độ sư phạm về làm hiệu trưởng.
Khu trường học xong thì khu an dưỡng ra đời. Muốn xây dựng khu an
dưỡng thì phải theo đồ án xây dựng có ngăn nắp già trẻ nam nữ có khu riêng biệt,
những người độc thân, những người có gia đình đều có khu ở riêng biệt, những
người già neo đơn, những trẻ mồ côi, những người khuyết tật đều có khu riêng biệt v.v…
Khu an dưỡng xong thì khu bệnh viện được thành lập và mời một bác sĩ có y
đức về làm giám đốc bệnh viện. Bệnh viện Trung Tâm là bệnh viện từ thiện trị bệnh
những người trong Trung Tâm và những người nghèo được miễn phí.
Đến đây Trung Tâm An Dưỡng đã trở thành một ngôi làng đạo đức, mỗi
người dân sống trong Trung Tâm đều sống có đạo đức nhân bản – nhân quả nên
không làm khổ mình, khổ người, đường xá giao thông trong Trung Tâm như một
thành phố lớn, mỗi người dân đều sống với đức hiếu sinh cẩn thận nên luật lệ giao
thông nghiêm chỉnh, vì thế mà không có cảnh sát và như vậy biết bao công lao góp
công, góp của của các con mới làm nên.
Vạn sự khởi đầu nan, tuy vậy muốn làm nên việc lớn này thì chỉ có các con
sống đoàn kết, biết thương yêu nhau, biết tha thứ mỗi lỗi lầm, có lỗi thì cố gắng
khắc phục sửa sai đừng cố chấp để biến mình trở thành những người vô đạo đức thì
công việc khó thành công. Những người có tài có đức họ sẽ đến giúp các con, khi
các con biết đoàn kết, biết sống có đạo đức, biết thương nhau, biết tha thứ mọi lỗi
lầm của nhau thì họ sẽ đến và nhiệt tình giúp các con.
Đến đây Thầy kính gửi lời thăm các con được mạnh khỏe nhớ tu tập xả tâm
cho thật tốt.
Thân thương chào các con