Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Tăng Đoàn Nữ Đi Khất … | Trang Chính | Hình Thất Cấp 2 Mới H… »

Lễ Truyền Trao Y Bát - Tăng Đoàn Nam


 

 
 
Ba y một bát đời tu sĩ
Thiện pháp trên vai gánh nặng mang
Lục căn phòng hộ y giáo chỉ
  Kiên trì ly xả tham sân si!