Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


| Trang Chính | Truyền Tám Giới »

Pháp Thoại - Sự Sách Tấn Ngày Thầy về Tu Viện Chơn Như 01-11-2007

Những bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc trong buổi ra mắt Tăng Đoàn, Ni Đoàn,
 Nam Cư Sĩ Đoàn, Nữ Cư Sĩ Đoàn
tại Tu Viện Chơn Như  ngày 01-11-2007.


Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột  vào bài và nhấn chuột tay phải và chọn 'Save Target As'.