Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Ðường Về Xứ Phật | Trang Chính | Những Bức Tâm Thư Tập… »

Những Bức Tâm Thư Tập II

Những bức tâm thư do Trưởng Lão Thích Thông Lạc viết để giảng dạy, hướng dẫn Phật tử tu tập ngăn chặn ác pháp làm khổ mình, khổ người.

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Những Bức Tâm Thư Tập 2


Trong Bức Tâm Thư II, Trả Lơì thư Tuệ Hạnh (Ngày 11-11-2007) trang 276 .... có ghi:
1.  Quả Tu Đà Hoàn tức là Nhập Lưu Thánh Quả.
2.  Quả Tư Đà Hàm tức là Nhất Lai Thánh quả.
3.  Quả A Na Hàm tức là Thất Lai Thánh Quả.
4.  Quả A La Hán tức là Bất Lai Thánh Quả."

Trong bốn Thánh Quả ghi như thế này là đúng:

 1. Dự lưu tức là Tu-đà-hoàn
 2. Nhất lai tức là Tư-đà-hàm
 3. Bất lai tức là A-na-hàm
 4. A-la-hán (Arahat Ứng Cúng)


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.