Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Lớp Chánh Kiến | Trang Chính | Bài giảng của Thầy Th… »

Bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc cho nhóm Phật Tử Garden Grove, CA ngày 24/02/08

Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột  vào bài và nhấn chuột tay phải và chọn 'Save Target As'.